Naposledy zobrazené

 

 

Garancia záruky čistoty

Garancia spätného odkupu

  Je dobré vedieť

Od čoho bude zlatá tehlička London Good Delivery

Na zlaté tehličky Good Delivery sa vzťahujú najprísnejšie predpisy. V zmysle legislatívy LBMA musí zlatá tehlička Good Delivery obsahovať zlato min. v pomere  995:1000, pričom maximálne dosiahnuteľný pomer je   999,9:1000. Na tehle musia byť uvedené viaceré znaky: je potrebné uviesť výrobné číslo, pečiatku výrobcu zaradeného  do zoznamu London Good Delivery, resp. pomer zloženia materiálov ako aj rok výroby. Taktiež je požadované, aby bol stav tehličky vyhovujúci: tehlička nemôže byť poškodená, nemôže byť na nej vyhĺbenina alebo iné nerovnomernosti resp. vrstvy. Spoločné uvedenie spomínaných  medzinárodných štandardov  zaručuje istotu pre  investora. Ak sú uvedené k dispozícii, zlatá tehlička môže byť prakticky kdekoľvek na svete predaná za hotovosť takmer okamžite, bez  zložitých  testovacích a kvalifikačných procedúr. 

Na svete sa obchoduje s viacerými druhmi zlatých tehličiek, ale najväčšiu prestíž má zlatá tehlička London Good Delivery, ktorá váži 12,5 kg a jej hodnota je vo výške viac ako 300 tisíc EUR.  Síce jeho názov má cudzie znenie, zlatá tehlička  London Good Delivery  je vlastne stereotypný druh zlatých tehličiek, nakoľko práve tie sa používajú vo filmoch a takýchto je možné dotýkať sa vo výstavných sieňach bánk.

Z dôvodu jedinečného tvaru, rozmerov a výnimočnej kvality je možné spoznať Good Delivery jednoznačne na celom svete. Je vyrobená v zmysle mimoriadne prísnych štandardov, takže je prakticky jediným druhom používaným v medzinárodnom obchode. Jej priemerná váha je  400 uncií, t.j. 12,5 kg. Väčšina centrálnych bánk drží svoje zlaté zásoby v tejto veľkosti. Cena jednej tehličky je viac ako 300 tisíc EUR, takže nie je vhodná pre investorov s nižším kapitálom, resp. na krátkodobé investovanie.

K tomu, aby bolo možné s nimi obchodovať, tieto Good Delivery alebo pod iným názvom „ veľké” tehličky musia vyhovovať všetkým vyššie uvedeným štandardom. Tento štandard kvality sa volá štandard London Good Delivery a odtiaľ pochádza aj oficiálny názov tehličky.

Prečo práve Londýn je centrom pre zlato?

Pre vysvetlenie názvu štandardu pre zlaté tehličky musíme pátrať v minulosti. Pre naše prekvapenie v 18.-19. storočí bolo najdôležitejším drahým kovom striebro. Hranice Britskej impéria boli rozšírené práve v tomto období, tak väčšina krajín ťažiace striebro bola pričlenená k Británii. Vďaka rozvinutému obchodu  sa onedlho  stal Londýn  centrom drahých kovov. Vďaka uvedeným vznikli štandardy vzťahujúce sa na zlato a striebro práve v Londýne a odtiaľ sa rozšírili po celom svete.
Zoznam výrobcov zlatých tehličiek  London Good Delivery bol kontrolovaný vlastným úradom pre zlaté tehličky Bank of England už od 18. storočia. Tento zoznam bol vo významnej miere rozšírený po objavení  ložísk v Kalifornii, Južnej Afrike a Austrálii v 19. storočí, pričom v r. 2000 už vyhovovali týmto štandardom produkty 60 výrobcov zlatých tehličiek v 28 krajinách. K tomu, aby sa firma dostala na zoznam, za určité obdobie svojho pôsobenia musí dosiahnuť daný objem a ročnú úroveň produktivity, resp. k prijatiu na spomínaný zoznam je potrebné aj odporúčanie miestnej centrálnej banky. 

Obchod s „fyzickým zlatom” je sústredený v Londýne, pričom práve tento trh je jeden z najlikvidnejších resp. najviac vycibrených trhov na svete.

Cena zlata.

Ceny zlata sa pohybujú čiastočne nezávisle od najväčších finančných trhov. Cenu zlata ovplyvňuje primárne nálada, ale hlavne nervozita investorov, hlavne to, že ako sa túžia dostať do „bezpečného prístavu”. Z dôvodu nedostatku korelácie bude zlato kľúčovým prvkom akéhokoľvek diverzifikovaného investičného portfólia. Zlatá tehlička, ktorú majiteľ fyzicky vlastní  - nakoľko je možné si to zaobstarať za hotovosť a je kedykoľvek možné zameniť za hotovosť – je osobitným druhom obchodovateľných majetkových predmetov , lebo je zbavený  od rizík spôsobených druhou stranou zúčastnenou v transakcii.  Z tohto dôvodu ten, ktorý má zlato, je oslobodený od rizík spočívajúcich v solventnosti bánk, má za úlohu iba len sledovať vývoj ceny zlata na trhu. 

Kamkoľvek si človek pozerá na trhu, sa všetko teraz zlacňuje, med takisto ako ropa, kukurica alebo surová guma. Investori odchádzali nielen z oblasti  cenných papier, ale  aj z oblasti takých surovín, ktoré  v prvej polovici roka boli považované za bezpečné. Väčšina z nich dôveruje v súčasnosti iba zlatu.

V budúcnosti sa môže cena zlata výrazne narastať – v tom sa zhodujú všetci odborníci v oblasti investovania. Výrazný nárast drahého kovu je pravdepodobný v prvom rade vtedy, ak trh bude dlhodobo ovládaný neistotou. 

Zlato ako investícia.

Asi ani nenájdeme taký trh, ktorý je taký lákavý ako zlato. Investovanie do zlata má viaceré spôsoby, z týchto je najjednoduchší práve fyzický – oficiálne investičný nákup zlatej tehličky. Mýlite sa, ak si myslíte, že trh so zlatom je ťažko dostupný, práve naopak, aj menší investori majú možnosť investovať nižší objem finančných prostriedkov. Nižšie Vás oboznámime okrem investičných možností aj s výhodami investovania do zlata.  

Výhody zlata.

Už ste sa niekedy porozmýšľali nad tým, že centrálne banky prečo držia väčšinu svojich zásob práve v zlate? Preskúmajme dôvody: 
1. Ekonomická istota: zlato je osobitý investičný inštrument, ktorý nestelesňuje pohľadávku voči tretej osobe, takže jeho hodnotu neurčuje výkon alebo stav zaviazanej osoby. Hodnota zlata nie je priamo ovplyvnená ekonomikou akejkoľvek krajiny alebo infláciou akejkoľvek meny. Hodnota zlata dlhodobo spočíva vo svojej nákupnej sile a z tohto dôvodu je vhodné aj na zastávanie úlohy zásoby centrálnych bánk.
2. Fyzická istota: zásoby držiavané v zahraničných cenných papieroch sú zraniteľné, v najhoršom prípade sú vystavené aj zmrazeniu celého majetku. Zlato nie je vystavené takýmto typom rizík. Je k dispozícii ak je potrebné a pritom zabezpečuje komplexnú likviditu.
3. Neočakávané ťažkosti: zlato je likvidným a celoplošne akceptovaným platidlom, ak krajina, ktorá je v núdzovej situácii potrebuje likvidné zdroje. Zlato v prípade pôžičky môže byť používané ako zabezpečenie. 
4. Dôvera: dôveru spoločnosti zvyšuje, ak si je vedomá toho, že vláda má zlato. Niektoré krajiny takýmto spôsobom vyjadrujú, že jednoznačne podporu domácu valutu. Aj ratingové agentúry považujú za pozitívne, ak v portfóliu zásob eviduje daná krajina aj zlato.
5. Zisk: úverový trh zlata resp. obchod so zlatom generuje zisk. Držbou zlata síce vznikajú alternatívne náklady, ale jeho výhody kompenzujú tieto náklady. 

Zlato a výnos.

Medzi výnosmi zo zlata a finančných produktov, napr. cenných papierov nie je pozitívna korelácie (priama úmera, lineárny vzťah). Zlato mnohokrát znamená únikovú cestu pre investorov,  a tak keď burzy upadajú, trh so zlatom sa oživí.  Výnosy finančných prostriedkov korelujú s makroekonomickými premennými, ale  výnosy zo zlata  nemá zo štatistického hľadiska signifikantný vzťah s HDP, infláciou a úrokovými sadzbami.  Vývoj makroekonomických faktorov (vyčíslovaný model ekonomického obehu) vyvíja oveľa silnejší vplyv na iné produkty (tovary) ako na zlato. Kým výnosy zo zlata vôbec nekorelujú, alebo korelujú s výnosmi z cenných papierov resp. indexmi dlhopisov iba v minimálnej miere, v prípade iných tovarov je možné vykázať signifikantný (významný) vzťah.