Naposledy zobrazené

 

 

Garancia záruky čistoty

Garancia spätného odkupu

  Časté otázky

Čo znamená likvidita investičného zlata?

Likvidita, čiže ľahká predajnosť investičného zlata vzniká z tohto dôvodu, lebo je stabilným a nezávislým držiteľom hodnôt a kdekoľvek na svete ho veľmi radi zamenia na hotovosť.

Aké výhody má investícia do zlata?

Najväčšou výhodou investičného zlata je, že vďaka likvidite a celkovej nezávislosti (nakoľko nie je závislé od žiadnej inej valuty alebo politicko-ekonomickej situácie)  znamená dlhodobé stabilné zachovanie hodnôt. Práve preto používajú niektoré krajiny ako bezpečnostné zabezpečenie vydávania peňazí.

Okrem toho, že investičné zlato má významnú investičnú hodnotu aj v klasickej materiálnej (reálnej) forme, takisto je predmetom aj burzových obchodov. A jeho kurzovými zmenami je takisto možné získať zisk, ako prostredníctvom iných kurzových produktov.  

Ako pôsobí  zoslabenie dolára na investičné zlato?

Zoslabenie dolára v každom prípade spôsobuje priaznivo na zlato, nakoľko kým hodnota dolára klesá, hodnota zlata čoraz viac narastá.

Čo je karát?

Karát slúži na označenie čistého zlata zlatého šperku. Čisté zlato (24 karátov) je príliš mäkké na to, aby bolo dlhodobo nositeľné. Z dôvodu, aby  ho urobili tvrdším a zároveň aj odolným, k čistému zlatu v určenej percentuálne miere pridávajú aj iné kovy. Ich pomer určuje to, že koľko karátové bude zlato:

                999 tisícina =  podiel čistého zlata 99,9 % = 24 karátov
                916 tisícina = 91,6 % podiel čistého zlata = 22 karátov
                750 tisícina = 75,0 % podiel čistého zlata = 18 karátov
                585 tisícina = 58,5 % podiel čistého zlata = 14 karátov
                375 tisícina = 37,5 % podiel čistého zlata = 9 karátov
                333 tisícina = 33,3 % podiel čistého zlata = 8 karátov

„Prečo by som mal investovať do zlata, keď som dostal na termínovanom bežnom účte isté a dobré úroky? ”

Najprv si pozrime,  prečo sa oplatí investovať do investičného zlata. Investícia do fyzického zlata môže mať dva ciele:

Primárnym cieľom je snaha dosiahnuť istotu, aby v prípade vážnej ekonomickej/finančnej krízy – čo sme prezívali/prežívame v poslednom období – mali ľudia medzi úsporami  núdzové rezervy.

Sekundárne z dôvodu, ak niekto verí v strednodobý a  dlhodobý nárast ceny zlata a tento nárast chce využívať, tak je vynikajúcou možnosťou práve investovanie do investičného zlata.  

"Prečo sa oplatí mať okrem termínovaného vkladu na bežnom účte aj iné investície?"

Veľmi vážna ekonomická a finančná kríza, ktorá sa začínala v r. 2008 poukázala na to, že bankový systém a tým aj papierové peniaze aj tých najvyspelejších a najväčších západných krajín sú veľmi zraniteľné. Bankový systém viacej z týchto krajín bol oddelený od kolapsu iba hodiny. Bez rýchlych a radikálnych štátnych zásahov by sa nedožili ani ďalšieho dňa. Kolaps na úrovni bankových systémov by stiahla so sebou aj všetky druhy „tradičných” rezerv (hotovosť, vkladové produkty v bankách, dlhopisy, cenné papiere), t.j. naše likvidné úspory by sme dostali na nulovú úroveň. V tomto prípade ani záruky zo strany štátu by  neznamenali žiadnu záchranu.  

Fyzické zlato je výbornou voľbou práve na takéto prípady, nakoľko jeho hodnota väčšinou narastá počas hospodárskych a/alebo finančných kríz. Vtedy, keď všetky iné obyčajné rezervy strácajú na hodnotách.   Ak nedaj Bože budú bankovky  zase zametávať na uliciach, ako sa to stalo v minulosti tak chlieb náš každodenný nám zabezpečí zlato v našich vreckách. 

Samozrejme môžeme pozerať na fyzické zlato ako investíciu a môžeme sa tešiť z toho, že dobre funguje ako investícia a jeho hodnota s zvyšuje.

A že koľko sa oplatí držiavať z našich rezerv v zlate? Samozrejme nikomu neodporúčame, aby všetky peniaze investoval do zlata, lebo to by bola obrovská hlúposť. Ako tzv. „palcové” pravidlo sme zvykli navrhovať, že ak niekto sa obáva  a počíta s dlhodobou a prehlbujúcou sa krízou, tak sa mu oplatí držať 20-30% svojich úspor v zlate. Ak niekto pozerá do budúcnosti optimisticky a chce si vytvoriť „iba” bezpečnostnú rezervu vo svojich rezerv, tak táto hodnota by sa mala pohybovať okolo 10 %..
Nikdy nezabúdajme, rozmýšľať je zlato…

„Rozprával som sa s jedným kamarátom o tom, že ktorá forma bezpečnostných investícii by bola najvhodnejšia. On okrem zlata uviedol aj diamant. Naozaj sú tieto dve podobné? ”

Zlato a diamant ako investícia sa podobajú iba čiastočne.

Z jednej strany obidve predstavujú osobitnú hodnotu, tak im ľudia dôverujú. Na strane druhej ale cena diamantu je umelo udržiavaná , ktorú zabezpečujú niektoré firmy zaoberajúce sa ťažbou a predajom diamantu, kým zlato je vo významnej miere používaný aj viacerými priemyselnými odvetviami. Na trhu, kde sú viacerí hráči,  sa môže vytvárať oveľa efektívnejšia cena zlata, ktorá odzrkadľuje skutočné procesy svetového trhu. 
Zlato je najviac používané v oblasti medicíny, elektroniky a výroby šperkov a samozrejme viacerí ho používajú na investičné účely a/alebo na účely zachovania majetku.  

„Na viacerých miestach som čítal, že zlato je predávané s certifikátom. Čo to presne znamená?”

Často sa nás spýtajú, že odkiaľ je možné vedieť, či zlato, ktoré nakupujú u nás je v naozaj zlato (a nie iba nehodnotný kus železa, ktorý je natierané zlatom…)

Práve preto bol vymyslený certifikát – inými slovami osvedčenie – ktorý slúži ako oficiálny dokument. Obsahuje čistotu a hmotnosť zlata. Tento certifikát je užitočný nielen pri nákupe – aby sme určitosťou vedeli, že akú zlatú tehličku máme v rukách – ale pri predaji zlatej tehličky taktiež uľahčuje proces predaja. 

Aj pre našu firmu je veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali len takým zlatom, ktoré pochádza zo spoľahlivého zdroja, z tohto dôvodu u nás prináleží každej zlatej tehle osvedčenie, čiže certifikát.

 

„V poslednom čase som čítal veľa optimistických názorov o zlate. Sledujem aj každodenný vývoj ceny. Rozhodol som sa pre nákup zlata, ale jedna podstatná otázka nie je mi jasná: Ak nakupujem zlato (napr. u Vás) a cena zlata by sa ku koncu roka narástla o  20-30%, tak kedy a kde by som ju mohol zameniť na hotovosť?”

Investičné zlato je vlastne komerčný produkt slúžiaci na investičné ciele, ktorého jedným charakteristickým znakom je – z hľadiska minulosti – dlhodobá pevná hodnota.  

Ak náš klient chce predať svoje investičné zlato, tak to môže urobiť v našej spoločnosti podľa aktuálneho denného kurzu odkupu, ktorá sa prispôsobuje cene zlata na svetovom trhu.  Náš dodávateľ znamená záruku na spätné odkúpenie zlata podľa aktuálneho denného kurzu. Okrem toho je možné investičné zlato – ako komerčný produkt – samozrejme aj predať pre fyzické ako aj pre právnické osoby. 

„Aké dane sa vzťahujú na investičné zlato?”

Nami predávané investičné zlato oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle § 67 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení noviel.

Okrem toho príjem z predaja podlieha dani, ktorú je potrebné priznať a zaplatiť v zmysle aktuálneho zákona o dani z príjmov. To znamená, že rozdiel medzi predajnou cenou a obstarávacou cenou – ktorý je korigovaný uznávanými predajnými nákladmi, ktoré je možné zaúčtovať – sa považuje za príjem a podlieha dani z príjmov. Nakoľko táto nie je zrážková daň, daň nie je zrazená pri zaplatení kúpnej ceny.  S touto daňou sa musí vysporiadať predajca pri samopriznaní dane. Na základe samopriznania nie je diferencia pri priznávaní príjmu z hľadiska, či k predaju došlo v domácom prostredí alebo v zahraničí.

„Ako je cena zlata vygenerovaná v EUR?”

Cena zlata na svetovom trhu je určená tradične v amerických dolároch (USD). Na svetových burzách zlata sú v súčasnosti zadávané ceny zlata zároveň aj v eurách a librách.  Medzi rôznymi menami je cena konvertovaná na základe aktuálne platného výmenného kurzu. Cena zlata teda závisí od dvoch rizikových faktorov: od vývoja ceny zlata a zmeny kurzu medzi jednotlivými valutami. 

„Ktorá verzia je výhodnejšia: jednorazový nákup zlata alebo cez zlatý sporiaci program?”

To závisí od viacerých faktorov:

Ak Vy máte k dispozícii taký objem finančných prostriedkov, aby ste pri každej príležitosti mohli zakúpiť určené množstvo (napr. jednu unciu), resp. ak máte čas sa tým pravidelne zaoberať, tak sa Vám oplatí nakupovať jednorázovo. V tom prípade je samozrejme  potrebné rátať aj s nákladmi na uchovanie (trezor).

Ak chcete nakupovať zlato pravidelne, uhrádzaním rovnakých čiastok, tak jediným logickým riešením je náš zlatý sporiaci program. Toto môžete realizovať aj v prípade menších nákupov. Ak sa Vám v sporiacom programe podarilo našetriť sumu ekvivalentnú 5g/10g/20g resp. 50g tehličky, tehličku Vám pošleme na adresu, alebo sa môžete rozhodnúť o jej uskladnení v bezpečných trezoroch. 

„Nie sú mince lepším riešením?“

V prípade mincí je potrebné osobitne zaplatiť náklady na razbu mincí. Investori by mali nakupovať za cenu, ktorá je najbližšia ku kurzu, bez toho, aby zaplatili ďalšie príplatky. Mince majú významnú duševnú hodnotu, čo zhoršuje vypočítateľnosť.

„Existujú kapitálové investície aj s vyššími výnosmi.“

Zlato je považované za investíciu prinášajúcu výnos iba sekundárne. Zlato primárne zabezpečuje nákupnú silu, ochráni pred infláciou a poskytuje najväčšiu istotu v neistých časoch. Napriek tomu jeho cena narástla za predchádzajúcich sto rokov na dvesto násobok.

„Prečo mám nakupovať v čo najnižších hodnotách?”

Týmto spôsobom môžete rýchlo nakupovať zlato za aktuálnu cenu. Alebo by ste súhlasili s tým, aby ste sa dostali k väčšej množstve po mesiacoch, ale vtedy už nie za aktuálnu cenu?

„Aké sú výhody zlatého sporiaceho programu?”

Vlastne využívate všetky výhody sporiaceho programu: je jednoduchý, hospodárny a pohodlný.

Z výkyv cien môžete získať profit. Tým, že pravidelne, za rovnakú čiastku nakupujete drahý kov, nakupujete hospodárne: V prípade vysokých cien nakupujete menšie množstvo, v prípade nižších cien nakupujete väčšie množstvo. Tento jav je odborne nazývaný ako efekt priemernej ceny („cost-average-effect”), čo zabezpečí, že vždy budete nakupovať za priemernú cenu.

„Aký výnos mám z efektu priemernej ceny?”

Znamená: nakupujete zlato za priemernú cenu. To znamená, že týmto môžete z výkyvov cien získať výnosy. Ak drahé kovy pravidelne nakupujete za rovnakú čiastku, nakupujete ekonomicky. V prípade vyšších cien nakupujete menšie množstvo, v prípade nižších cien väčšie množstvo. V porovnaní s jednorazovým nákupom za vyššiu cenu to vedie k tomu, že Vy nakupujete za strednú (priemernú) cenu

„Má nejaké výhody, že drahé kovy sú skladované v zahraničí?”

Na základe historických skúseností, ak Slovensko by poprípade chcel prístup k majetku svojich občanov udržiavaných v zlate (nikdy nevieme, čo napadne našim politikom ak daňová záťaž narastá), ani v tom prípade nemajú sprístupnené zlato, ktoré je skladované v zahraničí.  

„Ako je možné zabezpečiť, aby bolo k dispozícii dostatočné množstvo zlata pre predaj?”

Kým sa na svete bude nachádzať zlato, ktoré spadá pod voľnú trhovú cenotvorbu, vždy bude k dispozícii zlato na predaj. Ak dopyt prekročí ponuku, ceny narastajú (ako v prípade vzácneho statku). To je výhodné pre každého, ktorý vlastní zlato.

„Môžem používať zlato ako predčasnú dôchodkovú starostlivosť?”

Samozrejme. Nikto Vám nepredpisuje, že v akej množstve za akým účelom máte zlato nakupovať alebo predávať.  

„Je možné zaťažiť zásobu z drahých kovov úverom?”

Teoreticky áno. To ale individuálne posudzuje banka, kde uložíte svoj depozit z drahých kovov. RAYA-CONSULTING nemôže toto rozhodnutie nijak ovplyvniť.

"Keby nastala nejaká katastrofa, kto by nakupoval zlato, ako by bolo možné za to nakupovať múku, cukor? "

Aj počas poslednej krízy jedine hodnota zlata neklesla o 60-80% a jeho pokles rýchlo doháňalo a začala sa zosilňovať.

Keby nastala nejaká katastrofa, tak aj vtedy je potrebná nejaká hodnota pre meranie hodnôt, čo ak sa spätne pozrieme na viac ako tisíc rokov dozadu, bude to vždy jednoznačne zlato. Oplatí sa sledovať centrálne banky, ktoré sa jedno určite naučili z krízy: oplatí sa zvyšovať zlaté rezervy! 

"Oplatí sa všetky peniaze investovať do zlata?"

Nie! Pre každodenné nákupy je potrebné naďalej používať menu danej krajiny. Ako všeobecne platné pravidlo môžeme vyhlásiť, že cca. 10-30% dispozičného majetku sa oplatí investovať do zlata, ale počas krízy môže byť toto číslo podstatne vyššia. 

"Mám doma niekoľko zlatých prsteňov a retiazok..."

Investičné zlato vyrábajú kvalifikovaní výrobcovia, ktorí zaručujú za obsah zlata. Investičné zlato je 999.9-ne čisté zlato (tzv. štvordeviatkové zlato). Investičné účely zabezpečuje komplexne iba takéto zlato. 

"Čo znamená „štvordeviatková” čistota?"

Na investičnom trhu zlata sú najlepšie tehličky a mince s rýdzosťou 999,9 tisíciny, tzv. štvordeviatkovo čisté zlato. Tieto majú všeobecný celosvetový investičný trh, produkty s nižšou čistotou nakupujú za potlačenú cenu a v oveľa menšom okruhu.   

V každom prípade sa oplatí nakupovať  medzinárodne akceptovanú, štvordeviatkovú zlatú tehličku, v opačnom prípade totiž môže vzniknúť významná strata pri predaji. Ak chceme kdekoľvek predať zlaté tehličky, ktoré nie sú štvordeviatkové”, môžeme sa vystaviť významným  testovacím procedúram, ktoré sú časovo veľmi náročné a navyše aj ich náklady musíte znášať Vy. 

"Kto nakupuje zlato?"

Drvivá väčšina firiem predávajúca investičné zlato poskytuje záruku na spätné odkúpenie na ňou predávané zlato, ale vo všeobecnosti nakupujú aj zlato, ktoré je  predávané inou firmou. Zlatníctva, záložne takisto nakupujú aj investičné zlato. Taký prípad sa ešte nikdy nestal, že niekto chcel predať zlato a nevedel predať do 24 hodín.

Dbajte na to, aby ste nakupovali iba zlato, ktoré je vyrábané výrobcom, ktorý má certifikát Good Delivery, aby ste sa pri predaji vyhli nákladov  testovania! Produkty výrobcov, ktorí majú tento certifikát totiž akceptujú všade na svete, je možné zameniť na menu danej krajiny a spätne odkupujú za hodnotu aktuálnej svetovej ceny mínus 1-5% zrážkou.

"Čo to je Puncový úrad?"

Je to úrad zabezpečujúci skúmanie, certifikáciu a osvedčenie obsahu drahých kovov, ktoré sa dostávajú do obehu na Slovensku. Tak isto je to dohľadový orgán, ktorý kontroluje činnosť obchodníkov so zlatom a výrobcov šperkov

"Aké výhody má zlato menších rozmerov v porovnaní s väčšími?"

V prípade potreby je možné jednoduchšie predať; nie je potrebné sa zbaviť zlata vo výške niekoľko desiatok tisícov EUR naraz,  ak potrebujem iba niekoľko tisíc EUR. Ak nemáte viac desiatok tisíc EUR, aj vtedy môžete nakupovať zlato.


Nákup fyzických drahých kovov sa považuje za dlhodobú, konzervatívnu investíciu. V závislosti od individuálnej majetkovej situácie je odporúčané investovať 10-30% našich úspor do drahých kovov. Nákup drahých kovov sa oplatí z časového hľadiska rozdrobiť, realizovať vo viacerých časových intervaloch v záujme vyrovnávania kurzových výkyvov. Pred prijímaním rozhodnutia Vás prosíme, aby ste zvažovali Vaše investičné ciele a riziká pochádzajúce z poklesu kurzu. Vyššie uvedené sa nepovažuje za investičné poradenstvo.